top of page
dna-g0fd400649_1920.jpg

מאגיה, יחסים והעצמת אפקט הפלצבו

שמחים להודיע על קורס זום* חדש
הקורס נועד לסייע לנו להירפא במובן העמוק של המילה. נתוודע לחיבורים חדשים בין מחקרים אודות אפקט הפלצבו, האנתרופולוגיה של המאגיה, מסורות חוכמה המתמקדות ביחסים והשיח החדש במדע אודות טבע המציאות. חיבורים אלו נועדו לעזור לנו למצוא תנועה ייחודית ואישית לקראת איזון ובריאות בגוף, בנפש ובמערכות היחסים בחיינו


זוהי גרסת זום ליום הלמידה המרוכז שהתקיים לאחרונה בבית ציוני אמריקה בתל-אביב


הקורס בנוי מארבעה מפגשים, בימי שישי בבוקר,  9:30-11:00, 26/7 ,19/7, 12/7, 5/7

המפגשים יכללו שילובים משתנים של הרצאות, למידה, מדיטציה, והנחיות לעבודה עצמית בבית


מפגש ראשון: האנתרופולוגיה של המאגיה

נתוודע למבחר מחקרים העוסקים במאגיה מאזורים שונים בעולם (הודו, אפריקה, האיים הקריביים ובעולם המערבי). נכיר את העקרונות הבסיסיים של מהלכים מאגיים. נסקור את ההשתנות בהתייחסות למאגיה באנתרופולוגיה: ממבט מבטל למבט מכבד המושתת על עניין עמוק בחוויה המאגית עצמה. כמו כן נכיר מהו טקס פסיכו-מאגי ונראה כיצד ניתן לערוך טקס פסיכו-מאגי אישי


מפגש שני: אפקט הפלצבו

סקירה עדכנית של מחקרים מעוררי פליאה אודות אפקט הפלצבו – שעדיין נחשב לאחת התעלומות המדעיות הגדולות של זמננו.  נתייחס להיבטים משותפים למאגיה ואפקט הפלצבו ונראה כיצד התובנות האנתרופולוגיות העדכניות אודות מאגיה יכולות לתרום להעצמת אפקט הפלצבו ולשיפור הטיפול הניתן במוסדות רפואיים ובמשפחה


מפגש שלישי: על בריאות, התפתחות של מחלות והבראה ממבט אנתרופולוגי

נעמוד על החשיבות הרבה שמיוחסת ליחסים בחברות לקטים-ציידים בכל הקשור לבריאות, התפתחות של מחלות והבראה מהן. כמו כן נתוודע למחקר מתחום חקר המוח שמספק לנו מבט מרתק אודות הקשר בין כאבים כרוניים ויחסים. חלקו האחרון של המפגש יוקדש למדיטציה המתמקדת בהיבטים אלו


מפגש רביעי: השיח החדש במדע אודות טבע המציאות

במפגש זה נסקור התפתחויות חדשות בשיח המדעי אודות טבע המציאות. האם המציאות אכן עשויה מחומר שבדרך כלשהי הפך למודע? האם ישנן דרכים אחרות לתפוס את היחס שבין חומר ותודעה? נראה כיצד ההתפתחויות החדשות בשיח המדעי מתכתבות באופן מרתק עם המידע האנתרופולוגי אודות מאגיה, והמידע הרפואי אודות אפקט הפלצבו וריפוי. בנוסף נבחן את הטענה 'שמחשבה יוצרת מציאות'. היתכן שיש אמת עמוקה מאחורי גישה זו? ואם כן, מדוע אנו מתקשים ליצור מציאות באמצעות מחשבה; ובאילו תנאים זה יכול להשתנות? חלקו האחרון של המפגש יוקדש למדיטציה המביאה את כלל תכני הקורס לכדי מהלך מעשי שלם; מהלך שניתן להמשיך להתנסות בו גם עם תום הקורס

* הקורס יוקלט וההקלטות יועברו למשתתפים אחרי כל מפגש


כמה מהנושאים שילמדו ביום זה הוצגו בקורס 'שמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה של איחוד' וילמדו כחלק מהקורס (הפיזי) שיתקיים ביער-המאכל בבית לחם הגלילית, החל מאוקטובר 2024

bottom of page