top of page

שנה עם הניאקה

מסע מחקר אנתרופולוגי אל לב יערות הגשם של דרום-הודו

רוב תולדות האנושות התקיימו כל בני האדם מצייד ולקט. כיום נותרו קבוצות מעטות המשמרות אורח חיים זה. אנשי הניאקה החיים ביערות הגשם של דרום-הודו מהווים את אחת הקבוצות האחרונות המתקיימות מצייד ולקט בדרום-מזרח אסיה.

מה מאפיין את אורח חייהם הייחודי?

כיצד הם תופסים ומבינים את עולמם?

כיצד הצליחו לשמר אורח חיים שוויוני למופת ואיך זה קשור לחינוך ילדיהם?

מה חווה חוקר ישראלי העובר לחיות בקרבם למשך שנה?

מה ניתן ללמוד מהמחקר אודות חברות ציידים-לקטים על חברה, חינוך, תודעה והביולוגיה של האדם?

לפרטים והזמנות : 052-8900179    

bottom of page