top of page

קורס שמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה של איחוד

בסדרת המפגשים הזו פורס דניאל מבט רחב ומרתק אודות מאגיה, מסעות שאמאנים ומצבי טראנס בחברות שונות בהודו, אפריקה ומרכז אמריקה. בנוסף נתבונן בשאיפה למצבי תודעה משתנים/אחדותיים במגוון רחב של תרבויות  (Altered states of consciousness) נושאים אלו יידונו מנקדות מבט אנתרופולוגית, פסיכולוגית ורוחנית.

הסדרה כוללת 11 מפגשים המבוססים על סמינר מבוקש מאוד שדניאל מלמד בשמונה השנים האחרונות באוניברסיטת בר-אילן.כמה מהנושאים בקורס:


• מאגיה והגילויים החדשים אודות אפקט הפלאצבו

• שאמאניזם וטראנס

• תפיסת המציאות בחברות לקטים-ציידים
• החוויה הדתית לסוגיה על פי וויליאם ג'יימס
• תפיסת המוות בתרבויות שונות
• מבט אנתרופולוגי אודות האמונה בגלגול נשמות וגלגול תודעות
• חומרים פסיכו-אקטיביים
• הינדואיזם
• הבארדו-טודול (ספר המתים הטיבטי)
• טאואיזם ומצבי Flow
• סופיזם
• המציאות הפיזית כתודעה

שמאניזם

הקורס בנוי מ 11 מפגשים מוקלטים בני כשעתיים.

עלות הקורס המוקלט: 480 ש"ח.

חדש! הקורס מוגש כעת בפלטפורמה נוחה יותר דרך האתר, נרשמים, משלמים, נכנסים וצופים בתכנים. לתמיכה מוזמנים להתקשר או לכתוב
לענבל:
0528900179

bottom of page