top of page
highliter yellowish-2.png
highliter yellowish-2.png

קורס ילדות, הורות וחינוך ממבט אנתרופולוגי      

בקורס זה מביא דניאל מבט חדש אודות ילדות והורות במאה ה-21. מבט זה נולד מתוך חיבור מרתק בין אנתרופולוגיה, חינוך ומחקרי מוח חדשים.

בקורס נתוודע לדרך הייחודית בה ילדים גדלים בחברות לקטים-ציידים; ונראה כיצד המידע שתועד ופורסם לאחרונה בהקשר זה רלוונטי לחינוך ילדים סקרנים ועצמאיים בעולם המודרני. נתמקד בחשיבות הגדולה של משחק, התמדה, למידה מסיפורים, ובתנאים בהם הקשב של ילדנו נמצא בשיאו.

 

כמו כן, נבחן כיצד מסורות החוכמה מציעות לנו להתבונן על תפקידנו כהורים. במפגש האחרון נתוודע למידע חדש ומרתק אודות השינויים שמתרחשים במוח החל מגיל 11. מידע זה מזמין אותנו לעדכן את האופן בו אנו מתייחסים לגיל ההתבגרות.

דניאל שוזר נושאים אלו בסיפוריו המרתקים משנת המחקר שלו בקרב קבוצות לקטים-ציידים ביערות דרום-הודו. בכך מאפשר למשתתפים לבחון מחדש פרדיגמות קודמות בנוגע לילדות, התבגרות והורות. 

two boys2.png

תכני המפגשים:

 • למידה עצמאית.

 • ניסוי וטעייה.

 • הקשר שבין משחק ובריאות נפשית.

 • חינוך מבוסס סיפורים.

 • יצירתיות.

 • בניית תרבות של התמדה בבית.

 • דיוק חיזוקים.

 • קשב.

 • על יחסים נוירוביולוגיה ומבנה המוח.

 • על פליאה, רוח וגידול ילדים בצל המשבר הסביבתי.

 • המוח בגיל ההתבגרות.

הקורס בנוי מ 6 מפגשים מוקלטים בני כשעתיים, ובהם הרצאות, פרקי זמן קצרים למחשבה, דפי עבודה והטמעה של צעדים מעשיים.

highliter yellowish-2.png

עלות הקורס המוקלט: 320 ש"ח.

 לתשלום טלפוני: 0528900179

לאחר התשלום ישלחו לכם ההקלטות כהודעות למייל, וההקלטות ישארו לכם זמינות לצפייה.

bottom of page