top of page

קורסים לרכישה

קורס מסע בתולדות התודעה

ראשית התרבות והשפה, כיצד לקטים-ציידים תופסים את סביבתם? האנתרופולוגיה של הווסת, ברית מילה וראשית הדומיננטיות הגברית, תולדות ההתחלקות מראשית האנושות ועד כלכלת השיתוף החדשה.

קורס שמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה של איחוד

מפגשי העמקה העוסקים בשמאניזם, טראנס, מאגיה ומצבי תודעה של איחוד במגוון רחב של תרבויות. נושאים אלו יידונו מנקדות מבט אנתרופולוגית, פסיכולוגית ורוחנית.

שמאניזם

קורס ילדות, הורות וחינוך

מבט חדש אודות ילדות, התבגרות והורות במאה ה-21. מבט זה נולד מתוך חיבור מרתק בין אנתרופולוגיה, חינוך ומחקרי מוח חדשים.

חינוך ציידים לקטים

חדש! הקורס עבר עריכה ומוגש לצפייה נוחה יותר דרך האתר

bottom of page