top of page

מסע בתולדות התודעה
קורס מורחב ומעודכן

מבט אנתרופולוגי ייחודי על צמתים מרכזיות בתולדות התודעה האנושית (קורס מורחב ומעודכן)

שמונה מפגשים בהם נשזרים זה בזה הנושאים הבאים:

• על מהפכת השפה, ראשית התרבות וסולידריות נשית.
• היבטים מרתקים באנתרופולוגיה של הווסת.
• בין מילים לברית מילה: חידת ברית המילה וראשית הדומיננטיות הגברית.
כיצד לקטים-ציידים תופסים ומבינים צמחים ובעלי-חיים; איך זה קשור לרובד המיידי של המציאות
  וכיצד כל זה מהדהד עם גילויים חדשים בתחומי הבוטניקה והזואולוגיה?
• שינויים בדרכי תפיסת הסביבה עם המעבר לחיים חקלאיים.
• כיצד מוח ימין ושמאל תופסים את המציאות? מבט אנתרופולוגי אודות הגילויים החדשים בנושא.
האם המוח הוא אכן משכן התודעה? האם תודעה באמת התפתחה מחומר? גילויים מרתקים ושאלות חדשות.
• מבט אנתרופולוגי-פילוסופי על טכנולוגיה והבנה טכנולוגית של העולם.
על תודעה, התחלקות ובעלות: תולדות ההתחלקות מראשית האנושות ועד לאפליקציות שבבסיס כלכלת
  השיתוף החדשה.
• מה ניתן ללמוד מלקטים-ציידים בנוגע לאזרחות דיגיטלית מוצלחת?
• כיצד התכנים הללו יכולים לתרום לאתחול מוסדות הקהילה שלנו?

• השנה הקורס יכלול גם הקלטת מדיטציה מודרכת להאזנה בזמן שהייה עם עצים בטבע. ההקלטה נועדה לסייע
  בהטמעת תכני הקורס, תוך ניסיון ללכת מעבר לרמת הבנה.

חלק מרכזי מהסדרה ייוחד לגילויים מרתקים ממחקר התודעה של דניאל בקרב לקטים-ציידים בדרום הודו.

 עלות הקורס המוקלט :420 ₪.

חדש! הקורס עבר עריכה, ומוגש כעת בפלטפורמה נוחה יותר דרך האתר, נרשמים, משלמים, נכנסים וצופים בתכנים. לתמיכה מוזמנים להתקשר או לכתוב לענבל: 0528900179

bottom of page