highliter yellowish-2.png
highliter yellowish-2.png

קורס מסע בתולדות התודעה

מבט חדש וייחודי על צמתים מרכזיות בתולדות התודעה האנושית.

שבעה מפגשים בהם נשזרים זה בזה הנושאים הבאים:


• על שפה, ראשית התרבות וסולידאריות נשית.


• היבטים מרתקים באנתרופולוגיה של הווסת.


• בין מילים לברית מילה: חידת ברית המילה.


• ראשית הדומיננטיות הגברית.


• כיצד לקטים-ציידים תופסים ומבינים צמחים ובעלי-חיים; ואיך כל זה קשור לרובד המיידי
  של המציאות?


• שינויים בדרכי תפיסת הסביבה עם המעבר לחיים חקלאיים.


• מבט אנתרופולוגי-פילוסופי על טכנולוגיה והבנה טכנולוגית של העולם בעשרת
  אלפי השנים האחרונות.


• חידת יריחו הפרהיסטורית.


• על תודעה, התחלקות ובעלות: תולדות ההתחלקות מראשית האנושות ועד לאפליקציות
  שבבסיס כלכלת השיתוף החדשה. מה ניתן ללמוד מלקטים-ציידים על אזרחות דיגיטלית
  מוצלחת בעתיד?

חלק מרכזי מהסדרה ייוחד לגילויים מרתקים ממחקר התודעה של דניאל בקרב לקטים-
ציידים בדרום הודו. התכנים בסדרה זו שונים מתכני הסדרה שעסקה במאגיה, שמאניזם
ומצבי תודעה אחדותיים.

tree1.png

הקורס בנוי מ-7 מפגשים מוקלטים בני כשעתיים.

highliter yellowish-2.png

עלות הקורס המוקלט: 360 ש"ח.

 לתשלום טלפוני: 0528900179