highliter yellowish-2.png

אודות

דניאל נוה_edited_edited.jpg
ד"ר דניאל נווה

יש לי את הזכות ללמד אנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ולימודי סביבה בתוכנית הבינלאומית בבית-הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת ת"א. מחקרי מתמקדים בשני נושאים עיקריים:

1. האופן בו אנשים בחברות לקטים-ציידים תופסים את העולם 

2. ילדות וחינוך בחברות לקטים-ציידים.


במקביל למחקר אקדמאי, אני מקדיש חלק משמעותי מזמני להתנסות במסורות שונות של מדיטציה והוראתן. בשנתיים האחרונות אני משלב ידע אנתרופולוגי בשתי חברות הזנק מתחום ה- Digital health בהן אני מעורב ומשמש כיועץ למיזמים נוספים.

 

עד היום השלמתי תואר שלישי באנתרופולוגיה, תואר שני בארכיאולוגיה פרהיסטורית ותארים נוספים בהיסטוריה כללית והוראה. במהלך שנות התשעים לקחתי חלק בחפירות ארכיאולוגיות של אתרים פרהיסטוריים מתקופות שונות. בשנים האחרונות אני לוקח חלק בשינוי לימודי הסביבה במערכת החינוך ובליווי בתי-ספר המצויים בתהליכי שינוי והתחדשות פדגוגית.

ד"ר דניאל נוה, אנתרופולוג, משלב ידע וכלי מחקר אנתרופולוגיים בשתי חברות הזנק מתחום ה- Digital health בהן הוא מעורב ומשמש כיועץ למיזמים נוספים. הוא מלווה מוסדות חינוך המצויים בתהליכי התחדשות פדגוגית באמצעות הקניית כלים של חדשנות וחשיבה יצירתית.

 

דניאל עצמאי מזה 18 שנה, ובתהליך הוא מביא מניסיונו המצטבר מהנאה מעסק משגשג, מתפתח ומשמעותי לחברה. דניאל מלמד אנתרופולוגיה ולימודי סביבה באוניברסיטאות בר-אילן ותל-אביב. הוא חי שנה בקרב לקטים-ציידים ביערות דרום-הודו. במקביל למחקר אקדמי, הוא מקדיש חלק משמעותי מזמנו להתנסות והוראה של מסורות שונות של מדיטציה.

highliter yellowish-2.png