top of page

ד"ר דניאל נוה

אנתרופולוגיה, חינוך, יזמות, תודעה וסביבה


מסע נשי לקשמיר ולדאק יוצא ב 26/7-8/8 בהדרכת: דורון בן חיים, דניאל נוה וריקי כהן. לפרטים נוספים
קורס מסע בתולדות התודעה

ראשית התרבות והשפה, כיצד לקטים-ציידים תופסים את סביבתם? האנתרופולוגיה של הווסת, ברית מילה וראשית הדומיננטיות הגברית, תולדות ההתחלקות מראשית האנושות ועד כלכלת השיתוף החדשה.

tree1.png
קורס שמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה אחדותיים

מפגשי העמקה העוסקים בשמאניזם, טראנס, מאגיה ומצבי תודעה של איחוד במגוון רחב של תרבויות. נושאים אלו יידונו מנקדות מבט אנתרופולוגית, פסיכולוגית ורוחנית.

שמאניזם.png
קורס ילדות, הורות וחינוך

מבט חדש אודות ילדות, התבגרות והורות במאה ה-21. מבט זה נולד מתוך חיבור מרתק בין אנתרופולוגיה, חינוך ומחקרי מוח חדשים.

two boys2.png
לקבלת מידע על הרצאות וסדנאות:

 טל: 0528900179

מחברת.jpg
דניאל נוה_edited_edited.jpg
highliter yellowish-2.png

ד"ר דניאל נוה

ד"ר דניאל נוה מלמד אנתרופולוגיה ולימודי סביבה באוניברסיטאות בר- אילן ות"א. מחקריו מתמקדים באופן בו לקטים-ציידים תופסים את הסביבה ובאופן בו ילדים ומתבגרים לומדים בחברות אלו.

דניאל מקדיש חלק משמעותי מזמנו להתנסות והוראה של מסורות שונות של מדיטציה. הוא מעורב בחברת סטארט-אפ בתחום ה- Digital-Health בה הוא מקדם חיבורים חדשים בין תרבות וטכנולוגיה.

דניאל הוא בעל תואר שלישי באנתרופולוגיה, תואר שני בארכיאולוגיה ותארים נוספים בהיסטוריה והוראה. מלווה בתי-ספר בתהליכי התחדשות פדגוגית ומעורב בשינוי לימודי הסביבה במערכת החינוך. נבחר לאחרונה כאחד מ-60 המרצים מעוררי ההשראה באקדמיה בישראל.

bottom of page